Boonstoppel Verf, bewezen minder belastend

Als onderdeel van het moederbedrijf PPG Industries, deelt Boonstoppel Verf in diverse duurzaamheidsinitiatieven  en -doelstellingen.
 
Steeds zuinig
PPG Industries heeft zich tot doel gesteld om het energieverbruik met 1,5% per jaar te verminderen. Onder meer door investeringen in zuinigere machines en compressoren. Ook de absolute uitstoot van CO2 moet met 1,5% per jaar omlaag. Daarnaast trainen we medewerkers in zuinig rijden en de bedrijfsauto’s hebben een A of B label.
 
Efficiƫnt
Met een hoge mate van automatisering en het gebruik van bulkopslag voor grondstoffen in de fabriek is PPG in staat om met een minimum aan afval te produceren. Afgekeurde producten vormen nieuwe grondstoffen en worden voor het merendeel in productie hergebruikt. We streven er naar de hoeveelheid afval te minimaliseren en zoveel mogelijk te recyclen.
 
Gecertificeerd
Alle fabrieken van PPG, zijn gecertificeerd volgens de milieunorm DIN en ISO 14001. Hierin staan de onderwerpen milieubescherming en de zuinige omgang met grondstoffen centraal. Daarnaast zijn de fabrieken ISO 9001 gecertificeerd.
 
Veilig
Als bedrijf hebben we een verantwoordelijkheid naar onze werknemers en de omgeving waar we werken. PPG heeft verstrekkende maatregelen genomen op het gebied van veiligheid voor medewerkers en hun omgeving. D.w.z. strenge regels voor veiligheid, orde en netheid zijn de basis voor dagelijkse werkzaamheden, alsook een brandpreventieplan, adequate organisatie van hulp bij ongelukken en evacuatieoefeningen. Dit is de organisatorische basis voor omgevingsbewust ondernemen.