Kleurhistorisch onderzoek

Kleurhistorisch onderzoek

Bij kleurhistorisch onderzoek aan de buitenkant gaat het om twee vragen.
“Welke kleuren zijn nu aanwezig?” En, “Wat waren de kleuren vroeger?”

Individuele panden hebben elk hun eigen architectuur, en dateren uit verschillende perioden. Bij de verschillende bouwstijlen en tijdsgebonden detailleringen horen eigentijdse kleuren. Door middel van onderzoek kan bepaald worden welke kleuren er vroeger werden toegepast. Zo kan met behulp van een kleurentrap de kleurhistorie aan de buitenzijde van het monument blootgelegd worden. Middels schuren kan laag voor laag gevisualiseerd worden. Daarna wordt een coupe, een stukje hout met verf, geprepareerd en onder een microscoop geplaatst. Op deze wijze kunnen de lagen en de laagdiktes nauwkeurig worden bepaald en ontstaat er een duidelijke historisch perspectief waaruit een specifiek kleuradvies zal volgen.