Boonstoppel Verf adviseert verder

Boonstoppel Verf adviseert verder

Algemeen historisch bouwkundig advies en fiscaal advies zijn diensten die niet dagelijks aan de orde komen. Ze zijn echter van een niet te onderschatten belang in het totaalplaatje.

Bouwhistorisch onderzoek vormt de basis voor historisch bouwkundig advies. Hiermee wordt de bouw- en bewonersgeschiedenis in kaart gebracht. En wordt een helder waardeoordeel over de verschillende historische elementen van het monument gegeven. Deze waardestelling is mede bepalend voor te nemen acties vóór of tijdens het restauratieproces. Het bouwhistorisch onderzoek ligt dus aan de basis van een goed restauratieplan.

Een belastingplichtig eigenaar van een rijksmonument en de vakschilder als restaurateur hebben meestal recht op belastingaftrek van de onderhoud- en/ of restauratiekosten. Deskundig fiscaal advies kan daarom leiden tot een flinke kostenbesparing.

Bouwkundig advies betreft het inzichtelijk maken van de bouwkundige staat van het pand ten aanzien van onderhoud. Hetzij ten behoeve van de voorbereiding op onderhoudswerkzaamheden, of in verband met een verbouwing. Bouwkundige begeleiding gaat in overleg met de opdrachtgever. Het betreft het bijwonen van bouwvergaderingen en werkbezoeken tijdens de uitvoering.

Tenslotte is er MJOP, dit staat voor meerjaren onderhoudsplanning. Aan de hand van een MJOP wordt de status van het pand in kaart gebracht en wordt er gekeken naar de structurele benodigde onderhoudswerkzaamheden in de toekomst. Dat geeft een gefundeerd inzicht in de te verwachte kosten.

Al deze diensten kunnen worden aangeboden door gespecialiseerde professionele marktpartijen waarmee Boonstoppel Verf een samenwerking is aangegaan.