Monumentenadvies

Boonstoppel Verf heeft zich in de afgelopen jaren steeds verder gespecialiseerd in het ontwikkelen van kennis en kunde op het gebied van complete Monumentenzorg. Deze unieke expertise is beschikbaar in de vorm van Monumentenadvies. Een bundeling van oplossingen voor monumenten met betrekking tot onderhoud, beheer, en het beheersbaar houden van onderhoudskosten. Het zijn effectieve oplossingen voor het verantwoord in stand houden van monumentaal erfgoed.